Πτυχία Γλωσσομάθειας

Τα πτυχία της Αγγλικής Γλώσσας με βάση το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς έχουν ως εξής:

 • Council_of_Europe_logo

  Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς

   

  • C2
  • C1
  • B2
  • B1
  • A2
  • A1
 • Cambridge

  Πανεπιστήμιο Cambridge

  • Certificate of Proficiency in English (CPE)
  • Certificate of Advanced in English (CAE)
  • First Certificate in English (FCE)
  • Preliminary English Test (PET)
  • Key English Test (KET)
 • Umichigan

  Πανεπιστήμιο Michigan

  • Certificate of Proficiency in English (ECPE)
  • Advanced Level Certificate in English (ALCE)
  • Certificate of Competency in English (ECCE)
  • Basic Communication Certificate in English (BCCE)
 • AnchorPTEGenHome

  PTE General

  • PTE General level 5
  • PTE General level 4
  • PTE General level 3
  • PTE General level 2

Cambridge

Key English Test (KET)

Η εξέταση Key English Test (KET) αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και προσφέρει ένα βασικό πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας προετοιμάζοντας τον υποψήφιο για τις λοιπές εξετάσεις Αγγλικών του Cambridge ESOL.

Preliminary English Test (PET)

Η εξέταση Preliminary English Test (PET) αντιστοιχεί στο επίπεδο B1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι μαθητές αυτού του επιπέδου μπορούν να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και είναι σε θέση να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με αγγλόφωνους ή μη ομιλητές.

First Certificate in English (FCE) – Lower

To First Certificate in English είναι το δίπλωμα – ορόσημο στην αγγλική γλώσσα και αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι κάτοχοι του διπλώματος Lower είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις βασικές δομές της αγγλικής γλώσσας με αρκετή άνεση και ευχέρεια. Επιπλέον, κατέχουν ένα ευρύ λεξιλόγιο που τους επιτρέπει να επικοινωνούν με αποτελεσματικότητα και αυτοπεποίθηση στις περισσότερες από τις καθημερινές, κοινωνικές περιστάσεις. Η εξέταση για το First Certificate in English – Lower είναι γραπτή και προφορική και πιο συγκεκριμένα αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε (5) μέρη:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading)
 • Έκθεση (Writing)
 • Γραμματική (Use of English)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
 • Προφορική εξέταση (Speaking)

Για να αποκτήσουν το First Certificate in English – Lower οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν και στα πέντε (5) μέρη της εξέτασης.

Certificate of Advanced in English (CAE)

Το Certificate of Advanced in English αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι σπουδαστές που ολοκληρώσουν τα μαθήματα Αγγλικών στο επίπεδο αυτό είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα με ευχέρεια και άνεση, να ανταποκρίνονται στις περισσότερες περιστάσεις της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής καθώς και να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης. Συνήθως οι υποψήφιοι χρειάζονται ένα επιπλέον έτος προετοιμασίας μετά την απόκτηση του First Certificate in English προκειμένου να περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις για το CAE.

Certificate of Proficiency in English (CPE)

Πρόκειται για ένα απαιτητικό δίπλωμα που πιστοποιεί την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι κάτοχοί του μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε περίσταση (επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον) και είναι ικανοί να κατανοούν πολύπλοκα κείμενα (αλληλογραφία, επιστημονικά και λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα εφημερίδων κ.α.).

 

Michigan

Basic Communication Certificate in English (BCCE)

To BCCE αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Το δίπλωμα αυτό παρέχει αναγνωρισμένη πιστοποίηση ότι ο κάτοχός του μπορεί να επικοινωνήσει σε βασικό επίπεδο Αγγλικών και να χειριστεί αποτελεσματικά τις βασικές δομές της γλώσσας.

Certificate of Competency in English (ECCE)

Το δίπλωμα ECCE είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 (επίπεδο lower) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Michigan των Η.Π.Α. Το πτυχίο Competency, είναι επίσημα αναγνωρισμένο τόσο από το ελληνικό κράτος ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας όσο και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας. H εξέταση για το ECCE αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη:

 • Έκθεση (Writing)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
 • Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο και κατανόηση κειμένων (Grammar, Cloze, Vocabulary and Reading Comprehension)
 • Προφορική Εξέταση (Interactive Oral Examination Section)

Advanced Level Certificate in English (ALCE)

Το ALCE αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Το δίπλωμα αυτό παρέχει μια έγκυρη πιστοποίηση στον κάτοχό του ότι μπορεί να επικοινωνήσει σε πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών, τόσο σε εργασιακό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, καθώς και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των αγγλόφωνων πανεπιστημίων.

Certificate of Proficiency in English (ECPE)

Το Certificate of Proficiency in English (ECPE) πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων στην αγγλική γλώσσα και ο κάτοχος του μπορεί να κατανοεί πολύπλοκα κείμενα και να εκφράζεται γραπτά και προφορικά άνετα και με σαφήνεια στο κοινωνικό και επαγγελματικό του περιβάλλον.

 

PTE General

Τα Pearson Test of English General (PTE General) έχουν σχεδιαστεί για να επιβραβεύσουν τη θετική επίτευξη στη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Τα PTE General αποτελούνται από δύο μέρη: το φυλλάδιο των γραπτών εξετάσεων και την προφορική εξέταση. Το γραπτό μέρος αξιολογεί τις δεξιότητες ακουστικής, ανάγνωσης και γραφής και βαθμολογείται από εξωτερικούς εξεταστές στη Μεγάλη Βρετανία. Η προφορική εξέταση διενεργείται από εκπαιδευμένους τοπικούς εξεταστές και αποστέλεται στη Μεγάλη Βρετανία για έλεγχο.

Αναγνώριση

Τα PTE General περιλαμβάνονται στο προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ. Τα επίπεδα 4 και 5 αναγνωρίζονται για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας και από πολλές πολυεθνικές εταιρείες.

 

TOEFL

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Το Test of English as a Foreign Language είναι πολύ γνωστό και παγκοσμίως αποδεκτό τεστ Αγγλικής. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει στην Ελλάδα όλα τα τεστ της οικογένειας TOEFL  δίνοντας στην εκπαιδευτική κοινότητα πολλαπλές επιλογές και δυνατότητες.

TOEFL iBT (internet-based test)

Το TOEFL iBT  (internet-based test) είναι τεστ υψηλής χρηστικότητας (high stakes exam). Πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων στην Αγγλική υποψηφίων που σκοπεύουν να ενταχθούν σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

 

TOEIC

TOEIC Listening and Reading

Το TOEIC Listening and Reading είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το TOEIC  Listening and Reading;
 • Για την αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Για την επιλογή νέου προσωπικού
 • Για την επιλογή των ήδη εργαζομένων-υποψηφίων για προαγωγή
 • Για τον υπολογισμό μισθολογικών αυξήσεων εργαζομένων που συνδέονται με τις γλωσσικές επιδόσεις τους στην Αγγλική
 • Για την παρακολούθηση της προόδου στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας
Που αναγνωρίζεται το TOEIC
 • Δημόσιες Αρχές
 • Πανεπιστήμια στην Ελλάδα
 • Πανεπιστήμια στο εξωτερικό
 • Επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμοί

 

IELTS

Το IELTS (International English Language Testing System) αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας στον κόσμο. Κάθε χρόνο, πραγματοποιούνται πάνω από δύο εκατομμύρια εξετάσεις. Η συμμετοχή στις εξετάσεις του IELTS μπορεί να σας βοηθήσει να ζήσετε, να σπουδάσετε και να εργαστείτε σε όλον τον κόσμο.

Πάνω από 8.000 οργανισμοί παγκοσμίως αποδέχονται το IELTS για σκοπούς εκπαίδευσης, εργασίας και μετανάστευσης. Οι εξετάσεις του IELTS είναι οι μοναδικές που γίνονται αποδεκτές για σκοπούς μετανάστευσης από όλες τις χώρες που απαιτούν σχετικές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις του IELTS είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε τα Αγγλικά στη νέα σας ζωή στο εξωτερικό και, μέσα σε λιγότερο από τρεις ώρες, θα αξιολογηθούν όλες οι δεξιότητες σας στην αγγλική γλώσσα: κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.