Παιδικά – Εφηβικά


7-9-2

Τα προκαταρκτικά τμήματά μας (Junior):

 1. απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 7–9 ετών
 2. δημιουργούν μια θετική πρώτη εντύπωση για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας
 3. εισάγουν τα παιδιά στον πολιτισμό του αγγλόφωνου κόσμου
 4. αποκτούν εύκολα την πρώτη άνεση στην επικοινωνία της αγγλικής σε καθημερινά θέματα
 5. ικανοποιούν την έμφυτη τάση των παιδιών για διασκέδαση με τη χρήση τραγουδιών, ποιημάτων, ιστοριών, παιχνιδιών, βίντεο/DVDs, υπολογιστών, CD-ROMs και του Διαδικτύου

Διαρκούν 3 έως 4 ώρες την εβδομάδα για ένα ακαδημαϊκό έτος.

Τα τμήματα μεσαίου επιπέδου (Middle):

  1. απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 9–11 ετών
  2. οδηγούν τους μαθητές από το επίπεδο αρχαρίων στο ενδιάμεσο επίπεδο (intermediate) στην αγγλική γλώσσα
  3. χρησιμοποιούν οικεία και καθημερινά θέματα, τα οποία είναι κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών
  4. προετοιμάζουν τα παιδιά για τις εξετάσεις του PALSO A1, A2, Michigan BCCE, PTE General level 2 και Cambridge Key for schools και Preliminary for Schools

  Διαρκούν 4 έως 5 ώρες την εβδομάδα για ένα ακαδημαϊκό έτος.

Τα τμήματα ανώτερου επιπέδου (Senior):

 1. απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 12–16 ετών
 2. βοηθούν τους μαθητές να αποκτήσουν ένα επίπεδο στην αγγλική γλώσσα ανάλογο με εκείνο ενός φυσικού ομιλητή της γλώσσας
 3. προετοιμάζουν τους μαθητές για τις εξετάσεις του Cambridge FCE & CPE, Michigan ECCE & ECPE, PTE General level 3,4,5

Διαρκούν 6 ώρες την εβδομάδα για ένα ακαδημαϊκό έτος.